Programa de pacient expert. Incontinència Fecal i Urinària

Programa de paciente experto. Incontinencia Fecal y Urinaria
Els pacients que sofreixen incontinència van manifestant, des de fa temps, el seu desig d’abordar la cura de la seva patologia atenent tots aquells aspectes de la seva vida en els quals impacta. Aquesta petició enllaça amb l’actual paradigma de cura integral de la cronicitat, que assenyala la conveniència de la gestió de la patologia des de tots els aspectes de la vida del pacient en els quals impacta: aspecte social, físic i emocional. La corresponsabilitat en la cura activa de la seva salut, passa perquè els sistemes sanitaris generin processos i eines que permetin al pacient adquirir les habilitats necessàries per al maneig integral de la seva condició clínica.

Els programes de Pacient Expert són la resposta a aquesta situació, ja que permeten crear no sols continguts i programes educatius, sinó que proporcionen un nou espai de trobada entre pacients i professionals alhora que es genera un vincle d’empatia i confiança entre els pacients, motivats per unes experiències comunes i un desig d’aportar solucions eficaces i contrastades. El P. Pacient Expert que estem treballant i que aviat presentarem, neix amb aquesta vocació de resposta a les necessitats i desitjos de professionals i pacients a l’hora de construir un nou marc relacional que a més, ofereixi solucions per a la corresponsabilització del pacient en la cura de la seva patologia i increment de la seva qualitat de vida.

Share This